top of page

Onroerend Goed

Onroerend Goed behandelt zowel het klassieke transport als de meer complexe zaken. Gestreefd wordt naar een optimale dienstverlening die door laagdrempeligheid en persoonlijke aandacht gekenmerkt wordt.

Onder andere:

  • het opstellen van een koopovereenkomst

  • akte van levering hypotheekakte

  • splitsing in appartementsrechten

  • uitgifte in erfpacht

  • het vestigen van zakelijke rechten

  • doorhaling hypothecaire inschrijving

  • tenaamstelling van onroerende zaken

  • veilingen

bottom of page