Onroerend Goed

Onroerend Goed behandelt zowel het klassieke transport als de meer complexe zaken. Gestreefd wordt naar een optimale dienstverlening die door laagdrempeligheid en persoonlijke aandacht gekenmerkt wordt.

Onder andere:

  • het opstellen van een koopovereenkomst

  • akte van levering hypotheekakte

  • splitsing in appartementsrechten

  • uitgifte in erfpacht

  • het vestigen van zakelijke rechten

  • doorhaling hypothecaire inschrijving

  • tenaamstelling van onroerende zaken

  • veilingen