top of page

Familierecht

Het onderdeel dat alles regelt tussen familie en vrienden. Scheiden, samenwonen, trouwen, scheiden en ook overlijden hebben naast emotionele ook juridische en financiële gevolgen.

Onder andere:

  • het opmaken van een samenlevingscontract

  • huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden (vóór en tijdens huwelijk/partnerschap)

  • akte van verdeling

  • testament

  • verklaring van erfrecht

  • afwikkeling van een nalatenschap

  • schenkingen

  • successie- en schenkingsaangiften

  • voogdijbenoeming(en)

  • het instellen van een bewind/curatele

bottom of page